Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsformulier

>> Download <<

Recht op annulering

De consument heeft het recht om deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt dertig (30) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Overeenkomstig § 312 lid 2 nr. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) geldt het herroepingsrecht niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd. In dit verband is de annulering voor gepersonaliseerde producten uitgesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Kalb Consulting - Arnold, Benecke, Bonev, Bönig und Lubich GbR, Oppaustr. 16, 06258 Schkopau, +49 (0)176 87820214, widerruf@calisso.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van Annulering

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de gunstigste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of aan [Bauchemie24 GmbH, Julius-Ebeling-Str. 3, 06112 Halle (Saale)] om de goederen terug te geven of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U moet een waardevermindering van de goederen alleen betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Annuleringsformulier

>> Download <<